• Nếu Quý đồng nghiệp không có nhu cầu nhận chứng chỉ CME, vui lòng click nút tham dự bên dưới để tham dự hội thảo trực tuyến, nhập thông tin và mật khẩu là: gsk123

  Tham dự hội thảo

 •  Nếu quý đồng nghiệp có nhu cầu nhận chứng chỉ CME, vui lòng làm theo các bước dưới đây

  1. Đăng ký CME trên website Hội Hô Hấp và điền đầy đủ thông tin tại đây
  Để đăng ký CME online, quý vị phải đăng ký thành viên trên website Hội Hô Hấp TP.HCM

  2. Làm Pre-test tại đây
  Bài Pre-test sẽ được mở trên website Hội vào 2 ngày trước khi diễn ra hội thảo và sẽ đóng ngay khi Hội thảo bắt đầu. Quý vị nào không hoàn thành bài test sẽ không đủ điều kiện để nhận CME.

  3. Tham dự hội thảo trực tuyến tại đây
  Để tham dự hội thảo, quý vị click vào nút "Tham dự hội thảo" bên trên. Điền email mà quý vị dùng để đăng ký thành viên trên website Hội Hô Hấp, mật khẩu là gsk123. Hệ thống sẽ tính thời gian quý vị tham dự để xét điều kiện cấp CME.

  4. Làm Post-test tại đây.
   Bài Post-test sẽ được mở ngay khi hội thảo kết thúc và sẽ đóng 7 ngày sau đó. Quý vị phải trả lời đúng ít nhất 70% đáp án thì mới đủ điều kiện nhận CME.

  5. Nhận email thông báo kết quả từ Hội Hô Hấp. 
  Sau khi kết thúc, Hội sẽ gửi email thông báo quý vị đã đủ điều kiện nhận CME chưa. 

  6. Đóng phí 100 ngàn làm chứng nhận CME khi đủ điều kiện nhận 4 giờ CME.
   Mỗi hội thảo có giá trị 2 giờ CME, khi quý vị tích lũy đủ 4 giờ (của hội thảo được tổ chức bởi Hội Hô Hấp), quý vị liên hệ đóng phí để làm giấy chứng nhận CME do Hội Y Học cấp.

 

Quý đồng nghiệp, tham dự trực tuyến có thể theo dõi trực tiếp qua các thiết bị di động, máy tính thông qua phần mềm Webex. Hệ thống Webex sẽ tính thời gian tham dự online của quý đồng nghiệp. Xem hướng dẫn cài Webex tại đây

 

** Quý đồng nghiệp tại đây đồng ý và chấp thuận để Hội Hô hấp TP.HCM và GSK được phép sử dụng các thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký vì mục đích thông tin và thực hiện Chương trình này **.