Xin mời quý vi in giấy chứng nhận tại đây

Chức năng in giấy chứng nhận tham dự hội nghị thường niên Hội Hô Hấp 2017 tại Cần Thơ ngày 18/03/2017 đã được mở.

Để in giấy chứng nhận, xin vui lòng liên hệ đơn vị gửi thư mời để có được mã tham dự hội nghị.

Trân trọng thông báo