Thời gian: 14-15/09/2019

Tại TT Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6 Rạch Gầm, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm