Ngày 03-04/07/2020

Tại TT Hội Nghị Thành Ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Lưu ý: Địa điểm tổ chức hội nghị trong thông báo bên dưới thay đổi thành "TT Hội Nghị Thành Ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM"

Thời gian được đổi thành ngày 03-04/07/2010

Cách thức tham dự:

- Các BS có thể đăng ký trước thông qua email với thư ký Cấm Hồng. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Và chuyển khoản vào tài khoản của Hội : Hội Hô hấp TP.HCM: 051.100.3764371, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành

- Hoặc đăng ký trên website Hội tại đường link: http://hoihohaptphcm.org/index.php/tintuc/dang-ky-hoi-nghi (Hội Hô Hấp liên kết với website Ngân lượng để thu phí)

- Hoặc đăng ký tại bàn thư ký ngay ngày tổ chức Hội nghị.

 Xem chương trình Hội nghị tại: Chương trình Hội nghị thường niên 03-04/07/2020