THÔNG BÁO SỐ 3

V/v: Dời thời gian hội nghị thường niên của Hội Hô Hấp TP.HCM

Kính gửi:

- Ban chấp hành Hội Hô Hấp TP.HCM

- Thầy cô chủ tọa và báo cáo viên

- Công ty tài trợ

- Hội Y học TP.HCM

- Hội viên Hội Hô Hấp TP.HCM và quý đồng nghiệp

- Trung tâm Hội nghị Thành Ủy TP.HCM

- Công ty tổ chức sự kiện

Trước hết chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô, các đối tác và công ty đã đồng hành cùng Hội Hô Hấp trong thời gian qua, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thường niên của Hội Hô Hấp TP.HCM ngày 27-28/03/2020 tại TT Hội nghị Thành Ủy TP.HCM.

Như quý thầy cô, đồng nghiệp và đối tác đã biết, hiện dịch cúm SARS-CoV-2 (COVID-19) đang lan tràn nhanh chóng và diễn biến phức tạp ở các nước Châu Á, Châu Âu và các vùng khác chưa có dấu hiệu lắng dịu trong thời gian ngắn. Nhằm đảm bảo việc tổ chức được an toàn và chất lượng cao với sự tham gia đầy đủ của đại biểu cả nước cũng như các BCV nước ngoài, sau khi tham khảo cơ quan quản lý và chuyên gia, và sự đồng thuận của Trung tâm hội nghị Thành Ủy, Ban tổ chức hội nghị quyết định dời Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP.HCM sang ngày 03 và 04/07/2020. Nội dung và địa điểm vẫn không thay đổi.

Kính mong quý thầy cô, quý đại biểu và công ty tài trợ thông cảm cho sự thay đổi bất khả kháng này

Quý thầy cô chủ tọa và BCV nếu có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến việc di chuyển hay nội dung xin cập nhật ngay với BTC hội nghị để tiện thu xếp

Ban tổ chức sẽ cùng quý thầy cô và các đối tác sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc giải quyết những phát sinh về việc di chuyển, ăn ở của chủ tọa và báo cáo viên.

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

HỘI HÔ HẤP TP.HCM

TM BAN TỔ CHỨC

PGS.TS.BS TRẦN VĂN NGỌC