1. Thời gian: 20-21/08/2021

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TP. Quy Nhơn  - Số 1 Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, Bình Định

3. Nội dung: Xem tại đây

 -  Đăng ký trước trên Website LCH Hô hp đến hết ngày 01/08/2020 như mẫu bên dưới

 -  Đăng ký ti ch vào bui chiu 20/8 (13-14g) và bui sáng hi ngh 21/08 tại bàn BTC t 7-8g.

4. Lệ phí tham dự:

-       Không phải hội viên hội Hô hấp TPHCM: 800 000đ (CME: 300 000đ và HN: 500 000đ)

-       Hội viên Hội Hô hấp TP HCM: 400 000đ (CME: 150 000đ và HN: 250 000đ)

Di chuyển, ăn ung và lưu trú tự túc hoc được công ty dược phm tài tr.

Ban t chc chiêu đãi tea break, ăn trưa và ti ngày 21/08/2021.

5 . Liên hệ: 

- Thư ký Cẩm Hồng: duythoa@gmail.com, ĐT: 0983761308

- TS BS Lê thượng Vũ, Tổng TK, ĐT: 0918741140, email:lethuongvu@ump.edu.vn

- PGS TS Trần Văn Ngọc, ĐT: 0903742939; email: tranvanngocdhyd@yahoo.com

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN VÀ CME 2021
LIÊN CHI HỘI HÔ HẤP TP.HCM - Ngày 20-21/08/2021
Chiều 20/08/2021 - CME
Ngày 21/08/2021 - Hội nghị thường niên
VN Đồng
Hủy