Nội san Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP.HC 19-20-21.11.2021

Attachments:
Download this file (NoiSan2021_web1.pdf)NoiSan2021_web1.pdf
Xem tiếp...
Attachments:
Download this file (NoiSan.pdf)NoiSan.pdf
Xem tiếp...

Nội san của Hội nghị thường niên và đào tạo liên tục Hội Hô Hấp TP.HCM ngày 03 - 04/07/2020 tại TP.HCM

Attachments:
Download this file (NoiSan_Full.pdf)NoiSan_Full.pdf
Xem tiếp...

 Nội san của Hội nghị "Đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện" ngày 14 - 15/09/2019 tại Tiền Giang.

Xem tiếp...

Nội san Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP.HCM ngày 22-23/03/2019 tại Phan Thiết.

Xem file đính kèm

Xem file đính kèm.

Xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (NoiSan_03.2018.pdf)NoiSan_03.2018.pdf