Liên Chi Hội Hô Hấp TP HCM trân trọng thông báo chương trình đào tạo Oxy liệu pháp. Tham dự miễn phí hoàn toàn cho tất cả các nhân viên y tế trên cả nước. 

Xem tiếp...