Helen K. Reddel, J. Mark FitzGerald, Eric D. Bateman, Leonard B. Bacharier, Allan Becker, Guy Brusselle, Roland Buhl, Alvaro A. Cruz, Louise Fleming, Hiromasa Inoue, Fanny Wai-san Ko, Jerry A. Krishnan, Mark L. Levy, Jiangtao Lin, Søren E. Pedersen, Aziz Sheikh, Arzu Yorgancioglu, Louis-Philippe Boulet

 

European Respiratory Journal 2019 53: 1901046; DOI: 10.1183/13993003.01046-2019
Người dịch: Lê Thị Tuyết Lan 

Attachments:
Download this file (PGS LAN reddel2019.pdf)PGS LAN reddel2019.pdf
Xem tiếp...

Xin giới thiệu cùng Quý Thầy Cô và các Bạn Đồng nghiệp, hướng dẫn mới nhất của GINA 2012 về Hen được công bố trên trang web:http://www.ginasthma.com 

Attachments:
Download this file (365_GINA Report 2012.pdf)GINA Report 2012

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn mới nhất của GINA 2012 Pocket Guide về Hen được công bố trên trang web:http://www.ginasthma.com 

Attachments:
Download this file (364_GINA Pocket_Guide 2012.pdf)GINA_PocketGuide

Xin giới thiệu cùng Quý Thầy Cô và các Bạn Đồng nghiệp, hướng dẫn mới nhất của GINA 2011 về Hen vừa mới được công bố trên trang web: http://www.ginasthma.com 

Attachments:
Download this file (310_GINA_Report_2011.pdf)GINA_Report_2011

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn mới nhất của GINA 2011 Pocket Guide về Hen vừa mới được công bố trên trang web: http://www.ginasthma.com

Attachments:
Download this file (311_GINA_PocketGuide_2011.pdf)GINA_PocketGuide_2011

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn về Hen ở người lớn và trẻ em trên 5 tuổi của GINA 2009

Attachments:
Download this file (181_GINA 2009 Report.pdf)GINA 2009 Report

Xin giới thiệu Quý Thầy Cô và các Bạn đồng nghiệp Hướng dẫn về Hen ở trẻ em dưới 5 tuổi của GINA 2009