Ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức sang 25-26/06/2021

Kính gửi: Quý Đồng nghiệp và Công ty Dược,

Trước hết Ban tổ chức thành thật cảm ơn Thầy Cô chủ tọa và Báo cáo viên cùng sự tin tưởng và đồng hành của các công ty Dược và quý đồng nghiệp cả nước đã góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị thường niên và làm tăng uy tín tổ chức của LCH Hô Hấp TP.HCM.

Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn tiến phức tạp, theo dự đoán của các chuyên gia dịch tể học, đợt dịch COVID-19 lần 3 tại Việt Nam dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối tháng 4 nên việc tổ chức hội nghị thường niên của Liên chi Hội Hô Hấp TP.HCM dự kiến ngày 16-17/04/2021 tại Quy Nhơn sẽ không tuyệt đối an toàn. Chính vì thế, Ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức sang 25-26/06/2021

Nội dung hội nghị và thể thức tổ chức vẫn không thay đổi.

Ban tổ chức xin kính báo và xin nhận sự thông cảm của Thầy Cô chủ tọa, Báo cáo viên, công ty Dược phẩm và các đồng nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. Ban tổ chức

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc