Ngày 10/12/2017

Trung tâm Hội nghị QUEEN PLAZA KỲ HÒA, 16A Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM.

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.