Thời gian: 23-24/3/2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Queen Plaza - 29B Trần Hưng Đạo, Q5, TPHCM.

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.