Thời gian: 14-15/09/2019

Tại TT Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6 Rạch Gầm, P.1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.