Thời gian: 16-17/04/2021

Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị TP. Quy Nhơn - Bình Định

Attachments:
Download this file (ThongBaoHNTN2021.pdf)ThongBaoHNTN2021.pdf

Kể từ ngày 01/10/2016, văn phòng Hội Hô Hấp TP.HCM dời về 14 Lãnh Binh Thăng, P.3, Q.11, TPHCM.