Attachments:
Download this file (NoiSanHNTN2024_1.pdf)NoiSanHNTN2024_1.pdf
Xem tiếp...

Attachments:
Download this file (NoiSan.pdf)NoiSan.pdf

Nội san của Hội nghị Đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện- Sử dụng kháng sinh thích hợp trong thời đại COVID - ngày 14-15/10/2022

 

Xem tiếp...

Nội san Hội nghị thường niên Liên chi Hội Hô Hấp TP.HCM ngày 22-23/04/2022

Xem tiếp...

Nội san Hội nghị COVID toàn quốc ngày 12/02/2022

Attachments:
Download this file (NoiSan_02.2022.pdf)NoiSan_02.2022.pdf
Xem tiếp...

Nội san Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP.HC 19-20-21.11.2021

Attachments:
Download this file (NoiSan2021_web1.pdf)NoiSan2021_web1.pdf
Xem tiếp...
Attachments:
Download this file (NoiSan.pdf)NoiSan.pdf
Xem tiếp...

Nội san của Hội nghị thường niên và đào tạo liên tục Hội Hô Hấp TP.HCM ngày 03 - 04/07/2020 tại TP.HCM

Attachments:
Download this file (NoiSan_Full.pdf)NoiSan_Full.pdf
Xem tiếp...

 Nội san của Hội nghị "Đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện" ngày 14 - 15/09/2019 tại Tiền Giang.

Xem tiếp...