Tên hội thảo: Tiếp cận điều trị hen ở trẻ em

Ngày diễn ra: 25/03/2020

Đơn vị tổ chức: Astrazeneca + Hội Hô Hấp TP.HCM

Vui lòng đăng ký hội viên hoặc đăng nhập để xem video

 

Bài giảng trong Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp TP. HCM

Người trình bày: BS. Hồ Thanh Nhàn

Xem tiếp...