STT

Chủ đề

Báo cáo viên

1

Kỹ thuật và cách phân tích kết quả phế thân ký

BS Trần Quốc Tài

Khoa TDCN HH BV ĐHYD

2

Ứng dụng phế thân ký trong tiếp cận khó thở không rõ nguyên nhân

PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan

Chủ tịch Liên chi hội Hen-Dị ứng TPHCM

3

Thăm dò chức năng hô hấp ở bệnh nhi

BSCKII Đặng Thị Kim Huyên

Trưởng khoa khám bệnh - BVNĐ2

4

Phân tích ca lâm sàng phế thân ký

ThS.BS Vũ Trần Thiên Quân

GV BM Sinh Lý – SLB MD, ĐHYD TPHCM

5

Ứng dụng phế thân ký trong lượng giá tiền phẫu

PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan

Chủ tịch Hội Liên chi hhội Hen-Dị ứng TPHCM