Thứ tự

Đề tài

Báo cáo viên

1

Tác nhân vi sinh gây VPBV qua KQ nghiên cứu bằng Real time PCR

TS BS Phạm Hùng Vân

Chủ tịch Liên chi hội Vi sinh Lâm sàng TP HCM

2

Ứng dụng tin sinh học dựa trên web để phân tích gen kháng thuốc và cơ chế gây bệnh của vi khuẩn thường gây viêm phổi bệnh viện.

TS BS Nguyễn Sĩ Tuấn.

Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

3

Cập nhật viêm phổi cộng đồng ATS-IDSA 2019

PGS TS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TPHCM

4

VV- ECMO trong ARDS: cập nhật điều trị

 

TS BS CKII Phan Thị Xuân

TK ICU BV Chợ Rẫy

5

Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn.

 PGS TS Vũ Văn Giáp

PGĐ TT Hô Hấp BV Bạch Mai

6

Tình hình sinh men carbanemaseđề kháng kháng sinh, do K. pneumoniae trong viêm phổi bệnh viện

BS CKII Trần Thị Thanh Nga

Nguyên TK Vi sinh BVCR

 

7

Thách thức và giải pháp điều trị vi khuẩn gram âm đa kháng kháng sinh- Cập nhật ECCMID 2019

 PGS TS BS Lê Tiến Dũng

TK HH BV ĐHYD TPHCM