Điều trị Ung thư Phổi: Kết hợp hay đơn lẻ? Đồng thời hay Tuần tự?

Kết hợp hay đơn lẻ?

70% ung thư phổi đến ở giai đoạn muộn. Nghiên cứu TracerX ghi nhận giai đoạn càng muộn bướu càng có nhiều biến đổi gen, di truyền càng sinh nhiều loại bướu khác nhau theo đặc tính di truyền của nó.  Vì vậy hầu hết bệnh nhân cần điều trị phối hợp đa mô thức: phẫu thuật, xạ trị và nội khoa ung thư. Bản thân nội khoa ung thư hoặc nói đơn giản hơn là việc dùng thuốc ung thư cũng cần phối hợp nhiều loại thuốc. Kết hợp các phương tiện điều trị là bắt buộc. 

Đồng thời hay tuần tự?

Hóa trị 2 thuốc cũng theo nguyên tắc phối hợp nhưng thêm 1 thuốc hóa trị sẽ không hiệu quả hơn mà gia tăng tác dụng phụ. Bevacizumab thêm vào hai thuốc hóa trị tăng hiệu quả sống thêm. Mới đây hóa trị phối hợp với miễn dịch mang đến kết quả khả quan  trong điều trị ung thư. Dù là pembrolizumab hay atezolizumab các kết quả trên carcinom tế bào gai hay tuyến cũng đều hiệu quả tăng làm nhỏ bướu (thời gian sống thêm không tiến triển bệnh) và tăng sống thêm (sống thêm toàn bộ). Một sự kết hợp giữa hóa trị và miễn dịch là một kết hợp mang lại nhiều hy vọng cho các bệnh nhân ung thư trẻ thể trạng tốt.

Thuốc nhắm đích cho đột biến gen EGFR hoặc chuyển đoạn ALK ngược lại chỉ nên sử dụng tuần tự chứ không nên dùng chung với hóa trị. Các thuốc này phù hợp với bệnh nhân đột biến thường sinh ít kháng nguyên ung (neoantigen) hơn và dòng tế bào thuần chủng hơn. Như vậy điều trị kết hợp nhưng tuần tự cũng có chỗ đứng đặc biệt trên người có đột biến gen hoặc lớn tuổi.  Nghiên cứu kết hợp thuốc miễn dịch và hóa trị  sẽ tiến hành trong 2 tháng 7-8 . Nhóm nghiên cứu xin thông báo đến đồng nghiệp để gửi bệnh nhân tham gia nghiên cứu.  

Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp.