Xét nghiệm đúng hơn 80% trong nhận ra các nốt ung thư, nhưng độ chính xác vẫn cần được cải thiện. 

15.01.2015 Chương trình trợ giúp y tế cho người trên 65 tuổi hoặc tàn tật nặng ở Mỹ mới đây cho biết sẽ sớm chi trả chụp cắt lớp để kiểm tra những người hút thuốc đã lâu để phát hiện sớm ung thư phổi và các kiểu chụp cắt lớp này đang ngày càng phổ biến.

 Hiện nay, xét nghiệm đàm đang được thử nghiệm này có thể giúp xác định các nốt phổi phát hiện bởi các CT này là ác tính hay không, các nhà nghiên cứu nói.

Xét nghiệm này, kiểm tra đàm để tìm các dấu hiệu hóa học của ung thư phổi, có khả năng phân biệt ung thư phổi giai đoạn sớm với các nốt không ác tính trong đa số các trường hợp, theo các phát hiện công bố ngày 15.01.2015 trong tạp chí Clinical Cancer Research.

“Chúng ta đang đối mặt với sự gia tăng to lớn số lượng các nốt phổi được phát hiện, do việc gia tăng áp dụng chương trình tầm soát ung thư phổi bằng chụp cắt lớp liều thấp,” BS. Feng Jiang, phó giáo sư, bộ môn giải phẫu bệnh, khoa y, Đại học Maryland, giải thích trong một bản tin tạp chí.

“Tuy nhiên, phương pháp tầm soát này đã cho thấy có tỉ lệ dương tính giả cao,” ông nói thêm. “Do đó, một thách thức lớn là thiếu các phương pháp không xâm lấn và chính xác để chẩn đoán tiền phẫu các nốt ác tính.”

Thử nghiệm đàm tìm một bộ ba dấu hiệu di truyền – gọi là các dấu ấn sinh học microRNA (miRNA) – có thể giúp giải quyết vấn đề này, Jiang nói.

Jiang và cộng sự đầu tiên thử nghiệm test này ở 122 người, vốn đã được tìm thấy một nốt phổi sau khi chụp cắt lớp ngực. Test đàm chính xác gần đến 83% trong việc xác định ung thư phổi, nghiên cứu này cho thấy, và gần đến 88% trong việc xác định chính xác nốt phổi không phải ung thư.

Trong hai nhóm bệnh nhân khác đã được xét nghiệm bằng xét nghiệm này, tỉ lệ xác định chính xác các nốt là ung thư và không ung thư lần lượt là 82% và 88%, và 80% và 86%.

Tuy nhiên, các kết quả này vẫn không đủ cao để sử dụng trong chẩn đoán bệnh nhân, do đó cần làm việc thêm để cải thiện tính chính xác, các nhà nghiên cứu nói.

“Chúng tôi đang áp dụng các kỹ thuật mới để xác định thêm các dấu ấn sinh học miRNA trong đàm mới của ung thư phổi, với mục đích mở rộng bộ dấu ấn sinh học nhằm đưa ra một xét nghiệm có hiệu quả cao, có thể sử dụng thực tế trong các cơ sở lâm sàng để phát hiện sớm ung thư phổi,” Jiang nói.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Ung thư Quốc gia, Bộ Cựu Chiến binh và Quỹ Sống thọ Hoa Kỳ tài trợ.

Hai chuyên gia ung thư phổi đã đồng ý rằng test này nhiều hứa hẹn.

“Các qui trình xâm lấn, không cần thiết có thể tránh được nếu kỹ thuật này sẵn có, sau khi nhiều nghiên cứu hơn nữa được hoàn tất,” BS. Len Horovitz, một chuyên gia hô hấp tại bệnh viện Lenox Hill, New York, nói. “Đây là một mặt trận hấp dẫn trong y học chẩn đoán,” ông nói.

BS. Kevin Sullivan là một nhà ung thư học nội khoa, Viện Ung thư North Shore ở Lake Success, New York. Ông nói rằng “với việc gia tăng tầm soát người hút thuốc nặng để phát hiện ung thư phổi bằng chụp cắt lớp, một số lượng đáng kể những bệnh nhân này có các nốt phổi đơn độc mà hầu hết là lành tính.”

Do đó, ông nói thêm, “nhiều bệnh nhân tiếp tục thêm nhiều xét nghiệm xâm lấn và gây lo lắng để cuối cùng phát hiện ra họ không bị ung thư. Nếu xét nghiệm đàm có thể giúp xác định bệnh nhân nào nên tiếp tục các qui trình xâm lấn, xét nghiệm này sẽ cải thiện khả năng cá nhân hóa các trị liệu cho bệnh nhân.”

Nguồn: MedlinePlus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150445.html
Trần Thanh Xuân dịch