Các bài báo cáo trong Hội nghị Mạng lưới quản lý hen và COPD trong cộng đồng 31.5.2015

1. Quá trình hình thành và phát triển mạng lưới ACOCU của  bệnh viện Đa khoa Kiên Giang 

2. Quá trình hình thành và phát triển mạng lưới ACOCU của  bệnh viện Gò Vấp

 3. Chiến lược toàn cầu xử trí hen theo GINA 2015 (13.5.2015)

4. Cập nhật GOLD 2015 

5. Giới thiệu Hội Hen-DUMD Lâm sàng TP.HCM

6. Ventolin Rotacap product presentation

7. Tăng cường năng lực quản lý bệnh hen và COPD ở tuyến cơ sở/bác sĩ gia đình qua hệ thống e-mentoring