1.  Hen ở trẻ nhũ nhi – Những vấn đề đặt ra

2.  Hen ở trẻ nhũ nhi  - Nên chẩn đoán như thế nào?

3. Chẩn đoán phân biệt hen ở trẻ dưới 2 tuổi

4.  Thăm dò chức năng hô hấp ở trẻ dưới 2 tuổi

5. Quan điểm mới về điều trị hen nhũ nhi

6. Dụng cụ hít cho hen nhũ nhi - Lựa chọn và cách sử dụng