--1-- Le Khac Bao_OSA_PhanThiet.pptx

Tiếp cận điều trị OSA với CPAP / BiPAP trên thực hành lâm sàng TS.BS Lê Khắc Bảo BV.NDGĐ – ĐHYD TP.HCM Phòng khám Hô hấp Phổi Việt 

--2-- Nguyen Van tien Bao_HRM - HN PHAN THIET gui.pptx

VAI TRÒ CỦA CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ HO RA MÁU BS NGUYỄN VĂN TIẾN BẢO Khoa chẩn đoán hình ảnh – BV Chợ Rẫy PHAN THIẾT (2019) 

--3-- Phan Thuong Dat_NC Stream.pptx

KẾT QUẢ SƠ BỘ NGHIÊN CỨU STREAM GIAI ĐOẠN 1 TS. Phan Thượng Đạt Tháng 03 - 2019 

--4 --Giãn phế quản: những hiểu biết mới trong chẩn đoán và điều trị - TS BS Lê Thị Thu Hương TK hô hấp BV NDGĐ TPHCM