--1-- Dang Thi Kim Huyen_Hen TNDDTQ BS HUYEN 1.pptx

Thách thức Hen & Trào ngược dạ dày thực quản 

--2-- Pham Thi Minh Hong_CD-DTRI VIEM PHOI PGS HONG.ppt

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ VIÊM PHỔI PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược TPHCM 

--3-- Phan Huu Nguyet Diem_DIUNG TA HEN.pptx

DỊ ỨNG THỨC ĂN VÀ HEN PGS.TS.PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM GVCC . ĐHYDTPHCM 

--4-- Phan Huu Nguyet Diem_VP KDH PFIZER PGS DIEM.pptx

VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN KHÔNG ĐIỂN HÌNH PGS TS BS PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM 

--5-- Phung Nguyen The Nguyen_ARDS.ppt

ARDS what is new? PGS. TS. BS Phùng Ng Thế Nguyên Đại học Y Dược TP. HCM 

--6-- Tran Anh Tuan_Consensus khí dung trẻ em - BSTUAN.pptx

Đồng thuận về ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP KHÍ DUNG Ở TRẺ EM BS TRẦN ANH TUẤN TK HÔ HẤP – BV NHI ĐỒNG 1 PCT HỘI HÔ HẤP TPHCM 

--7-- Tran Quynh Huong_Rua phe quan trong chan doan viem phoi.pptx

RỬA PHẾ QUẢN PHẾ NANG QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM TRONG VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM BS.CKII TRẦN QUỲNH HƯƠNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 

--8-- Trinh Hong Nhien_ĐT BP KE.pptm

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI MÔ KẼ Ở TRẺ EM ThS BS TRỊNH HỒNG NHIÊN BV NHI ĐỒNG TPHCM