--1-- Dinh Xuan Anh Tuan_Cơ Chế Sinh Học Phân Tử của Ung Thư (ĐXATuấn).pptx

Cơ Chế Sinh Học Phân Tử của Ung Thư và Những Ứng Dụng Thực Hành Đinh Xuân Anh Tuấn Bệnh Viện Cochin, Đại Học Paris Descartes & Pasqual Paoli HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2019 Phan Thiết, 22-23 tháng 3, 2019 

--2-- Hashimoto Masao_NSPQ trong thoi ky dot bien 2019HHHTPHCM.pptx 

--3-- Le Thuong Vu_dieu tri utp phoi hop mien dich 2019.pptx

Liêu pháp MD kết hợp hóa trị trong bước 1 cho BN UTPKTBN giai đoạn tiến xa – Một tiếp cận điều trị hứa hẹn TS BSCKI Lê Thượng Vũ Giảng viên BM Nội Đại học Y Dược TP HCM Phó Trưởng khoa Nội Phổi BV Chợ Rẫy Tổng thư ký Hội hô hấp TP HCM 

--4-- Le Thuong Vu_ Lieu phap mien dich trong ung thu phoi.pptx

Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư phổi TS BSCKI Lê Thượng Vũ Giảng viên BM Nội Đại học Y Dược TP HCM Phó Trưởng khoa Nội Phổi BV Chợ Rẫy Tổng thư ký Hội hô hấp TP HCM 

--5-- Le Thuong Vu_Tối ưu hóa lựa chọn TKI cho BN UTP KTBN EGFR.pptx

TỐI ƯU HÓA LỰA CHỌN TKIs CHO BN UTP KTBN EGFR (+) Ts Bs Lê Thượng Vũ 

--6-- Nguyen Dinh Duy_Tránh bỏ sót trong chẩn đoán ung thư phổi trên phương diện lâm sàng.pptx

TRÁNH BỎ SÓT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI TRÊN PHƯƠNG DIỆN LÂM SÀNG BS CK 2 NGUYỄN ĐÌNH DUY BV PHẠM NGỌC THẠCH