Ngày 04/12/2009, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4776/QĐ-BYT về việc ban hành kèm "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản" với các nội dung

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen người lớn

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em và phụ lục.

"Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản" áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có hiệu lực từ ngày 04/12/2009. Ngày 04/12/2009, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4776/QĐ-BYT về việc ban hành kèm "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hen phế quản" với các nội dung: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen người lớn; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen trẻ em và phụ lục. "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hen phế quản" áp dụng cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có hiệu lực từ ngày 04/12/2009.

Để xem tốt được các hướng dẫn này, máy tính cần phải có cài đặt Font chữ ABC. Có thể tải bộ Font ABC tại link sau đây: http://www.fontchu.com/abc.htm và làm theo hướng dẫn của file đính kèm bên dưới.