1. Sinh thiết xuyên ngực và nội soi phế quản: cá thể hóa cách lấy mẫu cho từng bệnh nhân? - PGS TS Trần Văn Ngọc
  2. Cách lấy mẫu, bảo quản mẫu trong thời đại thuốc nhắm đích và miễn dịch? - Bs Hashimoto Masao, Trung Tâm Y tế Toàn cầu Nhật bản
  3. Kỷ nguyên thuốc miễn dịch: vai trò atezolizumab - Roche Pharma – TS BS Lê Thượng Vũ
  4. Các giải pháp xét nghiệm SHPT mới và Illumina NGS platform cho đột biến gen EGFR, ALK, ROS1 và BRAF - TS BS Nguyễn Quỳnh Thơ
  5. Xét nghiệm ALK bằng IHC D5F3, FISH hay NGS? - TS BS Hoàng Anh Vũ
  6. Các thách thức trong xét nghiệm PDL1 cho ung thư phổi với hóa mô miễn dịch? -BS CK2 Hoàng Văn Thịnh
  7. Companion diagnostic tests -Richie Lazaro, Roche Diagnostic - Richie Lazaro, Roche Diagnostic