TS.BS. Vũ Văn Vũ
Trưởng Khoa Nội 1 – Bệnh viện Ung Bướu.

Hội nghị Ung thư phổi ngày 15/06/2019

Slide trình chiếu Ung thư phổi 15/06/2019 - chiều