BS CK2 Vương Đình Thy Hảo
Khoa Hoá xạ trị Bệnh viện Chợ Rẫy

Hội nghị Ung thư phổi ngày 15/06/2019

Slide trình chiếu Ung thư phổi 15/06/2019 - chiều