STT HỌC HÀM HỌ TÊN CHỨC VỤ CƠ QUAN
1 PGS.TS TRẦN VĂN  NGỌC Chủ tịch GV CAO CẤP ĐHYD TPHCM
201B NGUYỄN CHÍ THANH, Q.5, TPHCM
2 TS.BS LÊ TIẾN  DŨNG PCT TRƯỞNG KHOA HÔ HẤP
BỆNH VIỆN ĐHYD TPHCM
215 HỒNG BÀNG Q5 TPHCM
3 ThS.BS TRẦN ANH TUẤN PCT TRƯỞNG KHOA HÔ HẤP
341 SƯ VẠN HẠNH, Q.10, TPHCM
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
4 PGS.TS PHAN HỮU NGUYỆT  DIỄM  UV BCH BM NHI ĐHYD TP HCM. 217 HỒNG BÀNG Q5 
5 PGS.TS LÊ THỊ TUYẾT  LAN UV BCH CHỦ TỊCH HỘI HEN-DỊ ỨNG TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
215 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
6 ThS.BS LÊ KHÁC  BẢO UVBCH BỘ MÔN NỘI ĐHYD-TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
7 BS CKII VÕ ĐỨC CHIẾN  UVBCH GĐ BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG TPHCM
8 TS.BS ĐỖ VĂN  DŨNG UVBCH TK Y TẾ CÔNG CỘNG
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM
9 BS CKII NGUYỄN ĐÌNH  DUY UVBCH PGĐ BV PHAM NGỌC THẠCH
10 BS CKII  NGÔ THẾ HOÀNG  UVBCH TK HH BV THỐNG NHẤT TPHCM
11 BS CKII TRẦN QUỲNH HƯƠNG  UVBCH TK HÔ HẤP 2 BV NHI ĐỒNG 2 TPHCM
12 TS BS LÊ THỊ THU  HƯƠNG  UVBCH TK HH BV NDGĐ TPHCM 
13 BS.CK2 ĐẶNG THỊ KIM HUYÊN UVBCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
14 LÝ TỰ TRỌNG, P.BẾN NGHÉ, Q.1, TPHCM
14 ThS BS NGUYỄN HỒ  LAM UVBCH GV BM Nội ĐHYD TPHCM
15 TS.BS NGUYỄN HỮU  LÂN UVBCH GĐ BV PHẠM NGỌC THẠCH TPHCM
16 ThS BS TRỊNH HỒNG   NHIÊN UVBCH TK HÔ HẤP BV NHI ĐỒNG TPHCM
17 TS.BS ĐÕ THỊ TƯỜNG  OANH UVBCH GIẢNG VIÊN
ĐHYK  PHẠM NGỌC THẠCH
120 HÙNG VƯƠNG, P.12, Q.5, TPHCM
18 ThS BS NGUYỄN CHIÊU  OANH UVBCH TK HÔ HẤP BV 115
19 PGS TS ĐỖ KIM  QUẾ UVBCH PGĐ BV THỐNG NHẤT TP HCM
20 ThS BS TRẦN TỐ  QUYÊN UVBCH GV CHINH ĐHYK PNT 
21 ThS.BS NGUYỄN VĂN  THỌ UVBCH CN BM LAO VÀ BỆNH PHỔI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM . 
22 ThS.BS LƯƠNG THỊ  THUẬN UVBCH GĐ BV PHỔI TÂY NINH 
23 TS.BS PHẠM HÙNG  VÂN UVBCH CHỦ TỊCH HỘI VI SINH LÂM SÀNG TPHCM
24 ThS.BS NGUYỄN NHƯ VINH UVBCH TRƯỞNG PHÒNG CSHH BV ĐHYD TPHCM
217 HỒNG BÁNG , P.11, Q.5, TPHCM
25 ThS.BS LÊ THƯỢNG  UVBCH GV BỘ MÔN NỘI-ĐHYD TPHCM
217 HỒNG BÀNG, P.11, Q.5, TPHCM

Danh sách thành viên BCH Hội Hô Hấp TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 

 1. PGS.TS. Trần Văn Ngọc

Chủ tịch

 1. TS.BS. Lê Tiến Dũng

Phó chủ tịch

 1. ThS.BS. Trần Anh Tuấn

Phó chủ tịch

 1. TS.BS. Lê Thượng Vũ

Tổng thư ký

 1. TS.BS Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Ban thường vụ

 1. ThS.BS. Lương Thị Thuận

Ủy viên Ban thường vụ

 1. TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh

Ủy viên Ban thường vụ

 1. BS. Nguyễn Văn An

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS Lê Khắc Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Võ Đức Chiến

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Đặng Thị Kim Huyên

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Lê Nữ Hòa Hiệp

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK2. Ngô Thế Hoàng

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Lê Thị Thu Hương

Ủy viên Ban chấp hành

 1. PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS Nguyễn Hữu Lân

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BS. Hồ Thanh Nhàn

Ủy viên Ban chấp hành

 1. BSCK1. Hồ Đăng Nghĩa

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Nguyễn Văn Thọ

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS. Cao Xuân Thục

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS. Phạm Hùng Vân

Ủy viên Ban chấp hành

 1. ThS.BS Nguyễn Như Vinh

Ủy viên Ban chấp hành

 1. TS.BS. Vũ Hữu Vĩnh

Ủy viên Ban chấp hành

 Liên chi hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Hội Hô Hấp TPHCM) được thành lập ngày 03/02/2007 với tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: “HoChiMinh City Respiratory Society”. Tên viết tắt là: “HRS”.

 Quyết định thành lập số 015 HYH-QĐ, ngày 03/02/2007

 Mục đích, tôn chỉ hoạt động: 

Tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Hô hấp trên mọi lãnh vực hoạt động và thành phần kinh tế; phấn đấu học tập, công tác, tham gia xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành Hô hấp (sau đây gọi tắt là chuyên ngành); giúp đỡ nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ ngành y Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ nhân dân. Hoạt động trên lĩnh vực Hô hấp cả nội và ngoại khoa, dựa trên một nền y học tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, từ Bệnh viện cho đến gia đình người bệnh và cộng đồng dân cư. 

Về lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

 Liên chi hội Hô hấpTP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người hay tổ chức làm công tác nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành Hô hấp trên địa bàn TP.HCM. Liên chi hội Hô hấpTP. Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, là thành viên của Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh. Hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội Đại biểu thông qua, được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành và Hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Liên chi hội Hô hấp do Hội tự giải quyết theo quy định tại Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 Trụ sở Hội đặt tại số 14 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

 

 Tổ chức hội 

Tng số hội viên hiện nay: 359 

Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: Ban Thường vụ, Ban Đối ngoại, Ban Thi đua khen thưởng- kỷ luật, Ban Kinh tế - Tài chánh, Ban Truyền thông – cộng đồng.

Họp Ban Chấp hành mỗi Quý/ lần và tổ chức Hội nghị Thường niên Liên chi hội Hô hấp TPHCM  hàng năm

 

 Vài nét lịch sử, cột mốc thời gian 

- 2007 Thành lập Hội Hô hấp TP HCM 

- 2015 Bầu Ban Chấp Hành mới 

- 2015 in và xuất bản sách: Các thủ thuật trong hô hấp - Nhà xuất bản Y học TP.HCM 

- 2016 in và xuất bản sách: Hình ảnh học và Thăm dò chức năng hô hấp - Nhà xuất bản Y học TP.HCM 

- 2017 lần đầu xuất bản báo in Thời sự Y học chuyên đề Hô hấp thực hành 

- 2018 Soạn thảo và công bố được “Sổ tay Chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi”, đã xuất bản 01 số trong tháng 3 năm 2018 -Nhà xuất bản Y học TP.HCM và “Đồng thuận Chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi”, đã xuất bản 01 số trong tháng 3 năm 2018 -Nhà xuất bản Y học TP.HCM 

- 2019 đổi tên thành Liên Chi Hội Hô hấp TPHCM theo quyết định Bộ nội vụ 

- 2020 Tổ chức thành công Hội nghị Hội Hô hấp TPHCM và Bầu Ban Chấp Hành mới giữa 2 làn song Covid-19 an toàn và thành công với hơn 1000 người tham dự.

 

Các chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký qua các nhiệm kỳ 

2007-2015 

              PGS TS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch 

              PGS TS BS Lê Nữ Hòa Hiệp; PGS TS Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch 

              ThS Bs Lê Khắc Bảo, Tổng Thư ký 

2015- nay 

              PGS.TS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch 

              TS.BS. Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch 

              ThS.BS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch 

              TS.BS. Lê Thượng Vũ, Tổng Thư ký

 

 Những sự kiện và hoạt động nổi bật từ lúc thành lập đến nay 

·       Trong 3 năm qua tổ chức Hội nghị tại Vũng Tàu, Cần Thơ, Phan Thiết, Tiền Giang 

·       Trong 5 năm qua, là một trong 3 Hội có thành tích tốt nhất trong hơn 60 Hội thành viên của Hội Y học TpHCM về số lượt Hội thảo/Hội nghị, số bài báo cáo, số người được cấp CME.

 ·       Năm 2015-2016 in và xuất bản hai quyển sách “Các thủ thuật trong hô hấp” và “Hình ảnh học & Thăm dò chức năng hô hấp - Nhà xuất bản Y học TP.HCM

 ·       Trong 2 năm 2017 và 2018 xuất bản được lần lượt 4 số báo in Thời sự Y học – Chuyên đề Hô hấp thực hành , Liên chi hội Hô hấpTpHCM chủ trì.

 ·       Trong 2 năm 2017 - 2018 tổ chức CME Online: 8-11 kỳ hàng năm.

 ·       Soạn thảo và công bố được Sổ tay Chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi, đã xuất bản 01 số trong tháng 3 năm 2018 Nhà xuất bản Y học TP.HCM và Đồng thuận Chẩn đoán và điều trị hen ở trẻ nhũ nhi, đã xuất bản 01 số trong tháng 3 năm 2018 Nhà xuất bản Y học TP.HCM

 

 Các liên kết trong và ngoài nước 

Hoạt động trang Web của Hội trong các năm gần đây. 

Fanpage: facebook.com/hoihohaptphcm. Số lượng người theo dõi 14.300 người

 Website: http://hoihohaptphcm.org.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCENqL3sCi_rZCYMNZ0cgroA. Số lượng người đăng ký kênh: 1400 người.

 

Năm

Số lượng khách truy cập

Số lần truy cập

Số lần click

2015

28,732

48,905

1,548,444

2016

134,994

195,537

7,025,637

2017

388,027

512,365

22,739,263

2018

347,870

471,047

25,646,096

2019

361,183

503,396

33,066,686

2020

541,434

747,400

38,019,152

 

Liên kết với các hội bạn trong và ngoài nước: Liên chi hội Hô hấpViệt Nam, Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam, Đại học Y Dược TP HCM, Đại học Louisiana, Hội Phổi Pháp Việt, NCJM Nhật, Đại học Florida…trong cập nhật thông tin y học, đào tạo y khoa liên tục, cử hội viên đi tu nghiệp nước ngoài về Nội soi NCJM Nhật

 

Hướng phát triển

 ·       Kết nạp nhiều hội viên mới: mục tiêu tăng 100% nhằm đạt mức 875 của năm 2017.

 ·       Các hội nghị sẽ tổ chức 2021: Hội nghị thường niên Liên chi hội Hô hấpTPHCM (tháng 11/2021) 1 plenary và 5 phiên song song

 

 Hình ảnh đáng ghi nhớ  

Hội nghị thường niên 2018 tại Cần thơ

 

Hội nghị thường niên 2019 tại Phan Thiết