Các quý công ty đăng ký danh sách cấp CME, vui lòng gửi danh sách về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày diễn ra Hội nghị 1 tuần để BTC kịp chuẩn bị.

Mẫu đăng ký CME trong file đính kèm.