Dời sang ngày 20-21/8/2021

Kính gửi:  Qúy Đồng nghiệp và Công ty Dược

Trước hết Ban tổ chức hội nghị thành thật xin lỗi và rất cảm ơn Thầy Cô chủ toạ và báo cáo viên cùng sự tin tưởng và đồng hành của các công ty Dược và quý đồng nghiệp cả nước đã góp phần quan trọng thành công của hội nghị thường niên của LCH Hô hấp TPHCM trong những năm qua.

Hiện nay dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn tiến phức tạp, nhiều địa phương đang dồn mọi nỗ lực chống dịch và chưa có dấu hiệu được kiểm soát hoàn toàn nên việc tổ chức hội nghị thường niên của Liên Chi hội Hô hấp TPHCM ngày 25-26/6/2021 tại Quy Nhơn sẽ không tuyệt đối an toàn. Chính vì thế, Ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức sang 20-21/8/2021.

Nội dung hội nghị và thể thức tổ chức vẫn không thay đổi.

Ban tổ chức xin kính báo và xin nhận sự thông cảm của Thầy Cô chủ toạ, Báo cáo viên, công ty Dược phẩm và các đồng nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn  

TM. Ban Tổ chức                                                          

 

 

PGS TS  BS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP HCM