1. Vi sinh hiện đại hay truyền thống trong chẩn đoán vi sinh gây bệnh

2. CANDIDA BIOFILM & Vai trò của các thuốc kháng nấm

3. Phân loại và cơ chế tác động của thuốc kháng nấm

4. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nấm phổi

5. Viêm phổi do candida

6. Ca lâm sàng nấm phổi & nấm thanh quản