1. Vi sinh gây đợt cấp COPD và viêm phổi trên bệnh nhân COPD

2. Viêm phổi liên quan chăm sóc y tế hay viêm phổi cộng đồng

3. Cập nhật nghiên cứu khảo sát đề kháng kháng sinh SOAR (survey of antibiotic resistance) - GSK

4. Đặc điểm vi khuẩn ở bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng

5. Điều trị viêm phổi cộng đồng nặng nhập viện

6. Tình hình và nguy cơ nhiễm trùng hô hấp dưới cộng đồng do vi khuẩn khó điều trị nhập viện khoa nội

7. Vai trò của biomarker trong viêm phổi cộng đồng

8. Tiếp cận mới trong điều trị vpcđ bằng liệu pháp phối hợp kháng sinh vai trò của clarithromycin

9. Microbiom phổi, vi khuẩn định cư và đợt cấp COPD