1. Tổng quan viêm phổi do mrsa cộng đồng (ca-mrsa)

2. Tổng quan viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy do mrsa

3. Nghiên cứu in-vitro phối hợp kháng sinh đối phó vi khuẩn đa kháng

4. Viêm mủ màng phổi do Staphylococcus: chẩn đoán và điều trị

5. Các thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn do MRSA