Xin giới thiệu cùng Quý Thầy Cô và các Bạn Đồng nghiệp Hướng dẫn của IDSA 2011 về điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em