TS BSCKI Lê Thượng Vũ
Giảng viên BM Nội Đại học Y Dược TP HCM
Phó Trưởng khoa Nội Phổi BV Chợ Rẫy
Tổng thư ký Hội hô hấp TP HCM

Hội nghị Ung thư phổi ngày 15/06/2019

Slide trình chiếu Ung thư phổi 15/06/2019 - sáng