Hội Hô Hấp Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt trang Facebook vào ngày 06/01/2015.

Xin mời các bạn truy cập tại địa chỉ: https://www.facebook.com/hoihohaptphcm

Từ khóa tìm kiếm trên Facebook: Hội Hô Hấp TP.HCM.

Hội mong muốn chia sẻ kiến thức, kết nối đến tất cả mọi người.