Tài liệu gồm có:

1. Hen khó điều trị ở trẻ em - Trần Anh Tuấn.

2. Hướng dẫn điều trị hen cho trẻ dưới 5 tuổi.

3. Hô hấp ký -  Lê Thị Tuyết Lan

4. Quản lý tốt bệnh hen và COPD qua các tình huống lâm sàng

5. Điều trị ho ra máu

6. Bệnh án ho ra máu

7. Cách sử dụng dụng cụ MDi

8. Áp dụng IOS trong Hen và COPD

9. Cập nhật về vai trò của Probiotics

10. Chẩn đoán ho ra máu