Các bài giảng trong Hội thảo nhi ngày 10/12/2017 gồm có:

1. Điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em: nhìn lại các vấn đề hiện nay

2. Vai trò vi sinh lâm sàng trong điều trị CAP trẻ em

3. Điều trị viêm phổi phế cầu

4. Chọn lựa kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em ở bệnh nhi dị ứng beta-lactam