Bài báo cáo trong session Ung Thư Phổi bao gồm:

--1-- BS NGOC-CD-DTK PHOI HOI NGHI eng.pdf

DIAGNOSIS AND TREATMENT O F LUNG CANCER TROUGH BRO NCHOSCOPY Ầ N VĂN NG PGS TS BS TRẦN VĂN NGỌC ĐHYD TP HCM- BVCR 

--2-- BS NGOC-CHAN DOAN VA DIEUTRI K PHOI -NOISOI HOI NGHI(2).pdf

VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI QUA NỘI SOI PHỀ QUẢN

--3-- Dieu tri immuno check point - BS Thuong Vu.pdf

IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS IN LUNG CANCERS TREATMENT FROM THEORY TO PRACTICE TS BSCKI Lê Thượng Vũ Giảng viên BM Nội Đại học Y Dược TP HCM  

--4-- KY THUẬT LAY MẪU NỘI SOI PQNEW.pdf

CÁC KỸ THUẬT LẤY MẪU QUA NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM PGS.TS.BS TRẦN VĂN NGỌC BVCR-ĐHYD TP HCM 

--5-- Lieu phap mien dich trong ung thu - TS Vu.pdf

Liệu pháp miễn dịch Cơ hội mới trong điều trị ung thư TS.BS Vũ Văn Vũ Trưởng khoa Nội 1 – Bệnh viện Ung Bướu 

--6-- Lung Cancer in Cigarette Smokers 3 11 2018.pdf

Lung Cancer in Cigarette Smokers Different Countries, Different Causes Stephen Kantrow, MD Associate Professor of Medicine Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans, Louisiana, USA 

--7-- TS Vu Van Vu-English.pdf

Immuno-onco therapy New opportunity in cancer treatment Vu Van Vu MD., PhD. Head of Internal 1 Dept. – HCMc Oncology Hospital 

--8-- vai tro PD-L1 trong IO- Giao.pdf

Vai trò của PD-L1 trong Trị liệu miễn dịch Ung thư TS.BS Phan Trọng Giáo MSD Vietnam 

--9-- Tiep can da chuyen nganh trong ung thu - BS Tuan Anh.pdf 

MULTIDISCIPLINARY APPROACH AT CHO RAY CANCER CENTER Dr.med. LE TUAN ANH, MD, PhD.