1. Giải Nobel 2018 về Miễn Dịch trong Điều Trị Ung Thư Phổi Đinh Xuân Anh Tuấn Bệnh Viện Cochin, Đại Học Paris Descartes & Pasqual Paoli

2. TỔNG KẾT 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI HÔ HẤP TP.HỒ CHÍ MINH Ts Lê Thượng Vũ Ts Lê Tiến Dũng, Ts Trần Anh Tuấn, PGS Trần Văn Ngọc 

3. .Electronic Nicotine Delivery Systems Stephen Kantrow MD Associate Professor of Medicine Louisiana State University Health Science Center New Orleans, Louisiana, USA