Thách thức vi sinh và đề kháng kháng sinh trong VPCĐ nhập viện

       BS. Phạm Thiên Hương - Công Ty Nam Khoa

     Thất bại điều trị viêm phổi cộng đồng: Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

       TS.BS. Cao Th Mỹ Thuý - Trưởng Khoa Hô Hấp, BVĐK Trung Ương Cần Thơ

     Viêm phổi do đồng nhiễm virus - vi khuẩn trong thời đại sau COVID-19

       PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch LCH Hô Hấp TP.HCM

     Toàn cảnh về vắc xin RSV: Từ trở ngại ban đầu đến công nghệ và thiết kế thử nghiệm mới

       PGS.TS.BS. Đỗ Văn Dũng - Giảng Viên Cao Cấp, ĐHYD TP.HCM

     Abbott:  Lợi ích đa cơ chế của Clarithromycin trong viêm phổi cộng đồng qua nghiên cứu ACCESS

       PGS.TS.BS. Lê Thượng Vũ - Trưởng Khoa Hô Hấp, BV ĐHYD TP.HCM

     Bayer: Điều trị viêm phổi cộng đồng nhập viện

       PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch LCH Hô Hấp TP.HCM

     Giải lao

     Đặc điểm và kết quả điều trị kháng sinh ngoại trú cho viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn: nghiên cứu quan sát tiến cứu

       APPRAISE - Việt Nam

       ThS.BS. Vũ Đỗ - BV Phổi Trung Ương

     Động học PCT ở BN viêm phổi do VK tại BVĐK Thống Nhất Đồng Nai 2023

       TS.BS. Nguyễn Sĩ Tuấn - Trưởng Khoa Vi Sinh, BV Thống Nhất Đồng Nai

     Imexpharm: Hiệu quả Bactamox (Amoxicillin/Sulbactamox) trong nhiễm khuẩn hô hấp dưới cấp tính cộng đồng qua nghiên cứu EACRI

       DS. Nguyễn Thành Kiệt - Công Ty Imexpharm

     Đồng nhiễm M. tuberculosis K.Pneumoniae: Báo cáo một trường hợp

       ThS.BS. Ngô Nguyễn Hải Thanh - Giảng Viên BM Nội, ĐHYD TP.HCM

     Viêm phổi nặng do Acinetobacter baumannii mắc phải trong cộng đồng và cập nhật mới trong điều trị A. baumannii kháng carbapenem

       ThS.BS. Trần Thị Thuý Tường - Giảng Viên BM Nội, ĐHYD TP.HCM