6. Thực trạng đề kháng KS hiện nay trong viêm phổi

7. Tình hình lao kháng thuốc và ý thức sử dụng kháng sinh hợp lý trong NKHH cộng đồng

8. Tối ứu hoá xử trí VPCĐ trong thời đại vi khuẩn kháng thuốc

9. Giới thiệu sản phẩm Volfacine

10. Cập nhật Các Phương Pháp XN vi sinh mới trong thưc hành lâm sàng