STT

Chủ đề

Báo cáo viên

1

Tiếp cận bệnh nhi khó thở

PGS TS Phan Hữu Nguyệt Diễm, GV cao cấp Bộ môn Nhi ĐHYD TPHCM

2

Cập nhật xử trí cơn hen cấp ở trẻ em

TS BS Trần Anh Tuấn

Trưởng khoa Hô hấp BV NĐ 1

3

Các kỹ năng cấp cứu hô hấp cănbản ở trẻ em

PGS TS Phạm Văn Quang

GV Bộ môn Nhi trường ĐH YK Phạm Ngọc Thạch

4

Khí dung trong cấp cứu hô hấp nhi -

PGS TS Phạm Thị Minh Hồng,

Phó Khoa Y- ĐHYDPHCM

5

Cập nhật về hồi sức cấp cứu hô hấp nhi nâng cao

PGS TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên,

Bộ môn Nhi ĐHYD TPHCM