Cập nhật GOLD 2024

       BS.CKII. Nguyễn Đình Duy - UV BCH LCH Hô Hấp TP.HCM

     Nghiên cứu VINCOPD và vai trò thuốc giãn phế quản tác dụng ngăn trong điều trị COPD ngoài đợt cấp

       TS.BS. Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ Tịch Hội Phổi Việt Nam

     COPD nhiều đợt cấp: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị

       TS.BS. Võ Phạm Minh Thư - Phó Giám Đốc BV ĐHYD Cần Thơ

     Cần làm gì đối với bệnh nhân COPD kháng trị

       TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh - Giảng Viên BM Nội, ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

    GSK: Tiến bộ của dược lý phân tử nhằm tối đa hóa lợi ích cho BN COPD

       TS.BS. Nguyễn Văn Thọ - Chủ Nhiệm BM Lao - Bệnh Phổi, ĐHYD TP.HCM

     Pfizer : Vaccine ngừa phế cầu cho người lớn tuổi và

       BN mắc bệnh hô hấp mạn tính

       TS.BS. Lê Khắc Bảo - Giám Đốc TTGD Y Học, ĐHYD TP.HCM

    Giải lao

     Chẩn đoán Hen: Hô hấp ký hay IOS hay FeNO?

       PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan - Chủ Tịch LCH Hen-DU-MDLS TP.HCM

     Điều trị theo các đặc điểm có thể điều trị được (treatable traits) hen phế quản có nguy cơ cao vào đợt cấp

       ThS.BS.CKII. Trần Thị Tố Quyên - Giảng Viên BM Nội ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

     BIVN: Tiếp cận điều trị BN COPD : những điều cần lưu ý

       PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc - Chủ Tịch LCH Hô Hấp TP.HCM

     AZ : Đơn giản hoá điều trị hen phế quản: thay đổi nhỏ hiệu quả lớn?

       BS.CKII. Lê Thị Xuân Mai - BV Nhân Dân 115

     Điều trị BN hen khó trị: Ca lâm sàng minh hoạ

       ThS.BS. Nguyễn Thị Phụng - Khoa Hô Hấp, BV Chợ Rẫy

     Cập nhật quản lý hen trên thế giới 2024

       PGS.TS.BS. Nguyễn Như Vinh - Trưởng Khoa TDCN, BV ĐYHD TP.HCM