Hội nghị Thường niên 2015 của Hội Hô Hấp Tp Hồ Chí Minh với chủ đề “Cập nhật những tiến bộ mới trong chăm sóc Hô Hấp” vừa khép lại nhưng dư âm của Hôi nghị chắc hẳn vẫn còn trong lòng người tham dự. Các bạn có thể ôn lại một kỳ đại hội tuyệt vời qua những hình ảnh và con số biết nói. 

 Đại Hội Hội Hô Hấp Tp Hồ Chí Minh trên 200 đại biểu tham dự.

Công tác phát triển Hội viên có sự thành công vượt bực với số hội viên đóng phí tăng gấp rưỡi năm 2014 (296 so với 189).

Đại Hội cũng bẩu được Ban Chấp hành mới gồm 25 người với số phiếu thống nhất rất cao 100%. 

Hội nghị Khoa Học Hội hô Hấp Tp Hồ Chí Minh có trên 820 đại biểu tham dự.

Hội nghị đầy ngập thông tin với 2 ngày Hội thảo tổ chức đồng thời ở trên 3 giảng đường với trên 40 bài báo cáo. Hầu hết (75%) các bài báo cáo được đánh giá hấp dẫn hoặc rất hấp dẫn và thiết thực cho thực hành lâm sàng (biểu đồ).

Sự trông đợi của các đại biểu đối với Hội nghị Hội Hô Hấp tp Hồ Chí Minh thể hiện qua trên 220 ý kiến đóng góp về các đề tài muốn được nghe và về cách đại biểu muốn được phục vụ trong các hội thảo tới. Sự kỳ vọng này là rất lớn lao.

Chân thành cám ơn các đại biểu vẫn lưu lại đến giờ chót.

Chân thành cám ơn mọi người đóng góp cho sự thành công của Hội nghị. Sự thành công này góp phần không nhỏ bởi các nhà tài trợ. 

BS. Lê Thượng Vũ