Giới thiệu với các Thầy Cô, Anh Chị và các Bạn Đồng nghiệp những bài trình chiếu của các báo cáo viên trong Hội nghị thường niên của Hội Hô hấp TP,HCM được tổ chức ngày 26.02.2011 tại BV. Chợ Rẫy. Các bài báo cáo bao gồm:

  1. Dieu tri hen phe quan nguy kich.PGSNGOC
  2. Gioi thieu trang web Hoi Ho hap va huong dan dang ky online.THSPHUONG
  3. Kho khe tre em - Tiep can va xu tri.PGSDIEM
  4. Lam the nao de dat duoc kiem soat hen theo GINA.THSVINH