Được sự đồng ý của Ban Tổ chức Hội nghị đề kháng kháng sinh trong CAP và HAP tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 28.08.2011 và sự cho phép của các Thầy, Cô, các chuyên gia, các báo cáo viên. Ban Quản trị đăng lại các bài trình chiếu trong hội nghị để các Thầy, Cô, các Đồng nghiệp và các Hội viên Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh có thể tải xuống và tham khảo.

Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh rất cám ơn Ban Tổ chức và nhất là PGS. TS. Trần Văn Ngọc (Trưởng Ban Tổ chức), Phó Chủ nhiệm Bộ Môn Nội, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Hô hấp, BV. Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, và TS. BS. Lê Tiến Dũng (Phó Ban Tổ chức), Trưởng Khoa Nội Hô hấp, BV. Nguyễn Tri Phương, UVBCH Hội Hô hấp TP.HCM, cùng các báo cáo viên ở trong và ngoài nước đã chia sẻ cho chúng ta các thông tin khoa học hết sức quý giá này.

 1. Antibiotic Resistance in CAP and HAP and Therapeutic Strategies in an Era of Increasing Resistance_English_Pr John
 2. Antimicrobial Combination Therapy in Hospital Acquired  Pneumonia_English_Dr Bing Lam
 3. Antimicrobial Combination Therapy in Hospital Acquired  Pneumonia_Vietnamese_Dr Bing Lam
 4. Biofilm_Mang bam sinh hoc va van de nhiem trung benh vien_TS Nguyen Van Thanh
 5. Combination of antibiotics in HAP VAP in the current antibiotic multi resistant era_English_Lin Horng Chyuan
 6. Combination of antibiotics in HAP VAP in the current antibiotic multi resistant era_Vietnamese_Lin Horng Chyuan
 7. Current Management of Community-Acquired Pneumonia in Asia_English_Pr Victor Lim
 8. De khang KS trong CAP HAP o VN va Chau A_PGS Tran Van Ngoc
 9. Dieu tri CAP o tre em_PGS Phan Huu Nguyet Diem
 10. Dieu tri HAP va VAP do Acinetobacter baumannii_PGS Tran Van Ngoc
 11. Dinh huong XD huong dan su dung KS trong NKHH tai VN_PGS Dinh Ngoc Sy
 12. HAP-Combination vs mono_English_Adisorn Wongsa
 13. HAP-Combination vs mono_Vietnamese_Adisorn Wongsa
 14. Su dung khang sinh beta lactam trong HAP_PGS Truong Van Tuan
 15. Su dung khang sinh dieu tri hoc thuat hay nghe thuat_TS Pham Hung Van
 16. Thach thuc chan doan dieu tri CAP va AECOPD_PGS Ngo Quy Chau
 17. Tim hieu TTSDKS trong NKBV tai ICUs o mot so co so KCB_TS Ly Ngoc Kinh
 18. Tinh hinh khang thuoc cua cac VK gay CAP tai VN theo NC ANSORP_TS Le Tien Dung