Các bài báo cáo trong session Hen COPD bao gồm:

Bạch cầu ái toan trong máu có thực sự hữu ích trong việc lựa chọn thuốc điều trị cho COPD?

Vai Trò ICS/LABA Trong Điều Trị COPD

BTS Guideline 2017- Về Oxy Trị Liệu Từ Lý Thuyết Đến Thực Hành Lâm Sàng

Thuốc giãn phế quản kép trong điều trị Copd

Chẩn đoán COPD khi có và không có hô hấp ký  

Khảo sát giá trị NT-PROBNP huyết tương trên bệnh nhân đợt cấp COPD có bệnh tim mạch nhập cấp cứu

GOLD 2018