1. Vận động liệu pháp trong phục hồi chức năng hô hấp

2. Đại cương phục hồi chức năng hô hấp

3. Xây dựng một đơn vị phục hồi chức năng hô hấp.

4. Giáo dục sức khỏe – vật lý trị liệu hô hấp điều chỉnh dinh dưỡng  – ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TÂM LÝ trong PHCNHH

5. Biến chứng hô hấp hậu phẫu và các biện pháp làm giảm nguy cơ - Cập nhật 2018

6. Ca lâm sàng ung thư phổi.

7. Hen nhũ nhi, những vấn đề đặt ra

8. Chẩn đoán hen nhũ nhi

9. Điều trị cắt cơn hen ở trẻ nhũ nhi

10. Chẩn đoán phân biệt hen nhũ nhi

11. Điều trị duy trì hen nhũ nhi