STT

ĐỀ TÀI

BÁO CÁO VIÊN

1

Nhiễm P.aeruginosa mạn tính và đợt cấp COPD

TS BS Đỗ Thị Tường Oanh

GV BM Nội ĐHYK PNT

2

Tương tác bệnh học virus-vi khuẩn trong NTHH cấp tính

TS BS Nguyễn Văn Thành

PCT Hội Phổi VN

3

 

 

4

 

1.Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPCĐ tại BV Thống Nhất

 

2. GSK:  Betalactam- Từ quá khứ đến hiện tại

 

BS CKII Ngô Thế Hoàng

TK Hô hấp BV Thống Nhất

 

 ThS BS CK II Trần Thị Tố Quyên

GV chính BM Nội-ĐHYK PNT

5

Tác nhân vi sinh và sử dụng kháng sinh trong giãn phế quản

BS CKII Nguyễn Đình Duy

PGĐ BV Phạm Ngọc Thạch

6

Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình

PGS TS BS Lê Tiến Dũng
BV ĐHYD TP HCM

 

7

Phối hợp KS hay đơn trị trong VPCĐ nặng

 PGS TS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Hội Hô Hấp TPHCMT

8

Cập nhật nhiễm khuẩn huyết 2019

ThS BS Huỳnh Quang Đại

GV BMHSCC -Chống Độc ĐHYD TPHCM