STT

ĐỀ TÀI

BÁO CÁO VIÊN

1

Tối ưu liều kháng sinh trong điều trị Viêm phổi do K.pneumoniae dựa trên PK/PD

PGS TS DS Nguyễn Hoàng Anh

PGĐ TT Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (TT DI & ADR)

2

Kháng sinh qua đường khí dung: “cập nhật về dược động dược lực học, chỉ định và chứng cứ trong điều trị viêm phổi bệnh viện đa kháng"

TS BS Lê Thượng Vũ

Phó Khoa Hô hấp BVCR

3

Chia sẽ kinh nghiệm chương trinh giám sát sử dụng kháng sinh tại BVCR

ThS BS Tôn Thanh Trà

Phòng Quản lý chất lượng BVCR

4

Kiểu hình đề kháng KS trong VPTM tại BV NDGĐ

 ThS Trần Minh Giang

Phó Khoa ICU - BV NDGĐ

5

Giải pháp phối hợp KS trong NK do VK Gram âm đa kháng: Những tiếp cận mới

 PGS TS Trần Quang Bính

PGĐ BV ICH

6

Zuellig: Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây VPBV tại BV Thống Nhất

BS CKII Ngô Thế Hoàng

TK Hô hấp BV Thống Nhất

7

Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện viêm phổi liên quan thở máy: thách thức và giải pháp

PGS TS Lê Thị Anh Thư

Nguyên TK Chống nhiễm khuẩn BVCR